Dürr, Alphons: Brief an Prof. Dr. Lamprecht in Bonn / Brief an Prof. Dr. Lamprecht in Bonn. Leipzig, Querstraße 14, 18.2.1890 [18. Februar 1890]
Contenu du document