Buchholz, Gustav: . o.O., Walchensee [Oberbayern], 9.4.1904 [9.4.[190]4]
Inhalt