Anadolu meǧmūʻasï. İstānbūl : Yeni Maṭbaʻa, 1924 - 1925
 

Anadolu meǧmūʻasï