Ariette per la Chittarra [Einbandtitel] (Manuskripttitel) / Barcarola venetiana [Kopftitel] (Manuskripttitel) : Vieni di que del mare che non m'intendi [V, guit : G-Dur]. 1830-1840 [ermittelt 1830-1840]