Duetti [Titeletikett auf Einband] (Manuskripttitel) / [Per me rispondete] : Per me rispondete [S (2), pf : F-Dur]. 1825-1840 [ermittelt 1825-1840]