Duetti [Titeletikett auf Einband] (Manuskripttitel) / [Mi lagnerò tacendo] : Mi lagnerò tacendo [V (2), pf : g-Moll]. 1825-1840 [ermittelt 1825-1840]