[Urbarialtexte III] : . Briefumschlag an Herrn Privatdozent Dr. K[arl] Lamprecht in Bonn, Weberstraße 106 / [Karl Lamprecht] / G. Groteśche Verlagsbuchhandlung Berlin. Berlin, 15/07/1882