[Urbarialtexte III] : Enthält (Bl. 58:). Briefumschlag an Herrn Privatdozent Dr. K[arl] Lamprecht in Bonn, Weberstraße 106 / [Karl Lamprecht] / G. Groteśche Verlagsbuchhandlung Berlin. Berlin, 15.7.1882