Lamprecht, Karl: Hanssen: D. Gehöfersch[a]ften (Erbgenossenschaften) im R[e]g[ierungs]b[ezirk] Trier. o.O., o.D.
Contenu du document
There is no content avaibable here yet.