Lamprecht, Karl: Resultate aus d. Vergl[eich] der Gehöfersch[a]ften u. Haub[er]gsgenossensch[a]ften. o.O., 9 Juli 1880
Contenu du document
There is no content avaibable here yet.