Cuntz, Sophie: Postkarte an Frau Professor Lamprecht [Mathilde Lamprecht] in Bonn-Poppelsdorf, Friedrichstrasse 16. Den Haag, 30ten Dezember 1888
Content
There is no content avaibable here yet.