Jacobs, Emil: . Jena. Freiburg <Breisgau>, 06/07/1923
Content