Jacobs, Emil: [Beil.:]. Jena. Freiburg <Breisgau>, 6.7.1923