Davul : haftalīk edebî muzah gazetesi : (1324-1325). Istanbul