Davul : haftalīk edebî muzah gazetesi. Istanbul : Hilâl Matbaasi, 1.1909/10=1324/25 = Nr. 1-24[?]