Persische Periodika

zu den Filteroptionen
 
 • Titelblatt
  Tihrān : Intišārāt-i Maulā, 1917
 • Titelblatt
  Istanbul, 1.1876=1292,13.Jan. - 2.1876/77=1293 = Nr. 1-61; 3.1877=1294,1 - 22.1896=1304,50(Sept.)[?]
 • Titelblatt
  maǧalla-i siyāsī wa millī-i māhāna bā qismathā-i tārīḫī, adabī, iǧtimāʻī, iqtiṣādī wa ġaira
  Tihrān : Maǧlis, 1925 - 1994
 • Titelblatt
  Tihrān : Kitābḫāna-i Muẓāhirī, 1943 - 1947
 • Titelblatt
  maǧmūʻa-i ʻilmī, adabī, falsafī, siyāsī, iǧtimāʻī, aḫlāqī
  Tihrān : Čāpḫāna-i Maǧlis, 1.1321 [1942] - 2.1321 [1942]
 • Titelblatt
  [Tabrīz], 1299 - 1300 = [20.Mai -27.Dez.1882]; damit Ersch. eingest.
 • Titelblatt
  Tihrān, 1328=[1910] - 1329=[1911] nachgewiesen
 • Titelblatt
  Rūznāma-i yaumı̄ya-i millı̄, āzād, siyāsı̄, iḫbārı̄, tiğārı̄, ʻilmı̄, adabı̄, maqālāt-i ʻāmm al-manfaʻat
  Teheran, 1.1907/08,1-274[?]
 • Titelblatt
  Berlin-Charlottenburg, 1916 - 1922
 • Titelblatt
  fi'lan hafta čahār naubat-i aiyām-i hafta šanba wa-yak-šanba wa-si-šanba wa-panǧšanba tab' wa-tauzī' u-pas az si māh bi-ṭūr-i yaumīya muntašir ḫwāhad šud ; īn rūznāma bi-kullī muṭlaq wa-āzād ast wa-dar mabāḥit wa-mud̲akkirāt wa-mašrū'āt-i Maǧlis-i šūrā-yi millī-yi Īrān wekullīye-i umūr-i pulītīkī we-tiǧāratī wa-iǧtimā' ī wa-ānča rāǧi' bi-iṣlāḥāt-i mulkī wa-umūr-i millī ... bā-kamāl-i āzādī suḫan mīrānad ...
  Teheran : Maǧlis, 1.1324=[1906/07] = Nr. 1-222[?]
 • Titelblatt
  Tihrān, 1.1322=1943 - 5.1326=1947[?]
 • Titelblatt
  Madrasa-i Mubāraka-i Dār al-Funūn <Tabriz̄>
  Tabrīz, 1311 = [6.Okt.1893 - 8.Feb.1894]; damit Ersch. eingest.
 • Titelblatt
  dar īn ǧarīda maṭālib-i rāǧi 'a bi-madāris wa-masā'il-i 'ilmīya wa-adabīya wa-siyāsīya wa-fawā'id-i 'āmma niwišta mīšawad ... māhī čahār numara tab' wa-tauzī' mīšawad
  Teheran : [Steindr.], 1.1903/04=1320/21 = Nr. 1-48[?]
 • Titelblatt
  Tihrān, 1.1325/26=[1907/08] = 1-28; damit Ersch. eingest.
 • Titelblatt
  a monthly paper publ. under the management of Mohammad Hasan Khān, Etemad-Saltaneh
  Tihrān, 1.1300=1882 - 87.1309=1891[?]
 • Titelblatt
  a monthly paper publ. under the management of Mohammad Bager Khan, Etemad Saltaneh
  Tihrān, 1.1314=1896 - 66.1321=1903[?]
 • Titelblatt
  maǧalla-i māhīyāna
  Tihrān : Ḫāwar, 1 (1303/1305)-2 (1309/1310)
 • Titelblatt
  Kābul : Māštuh̲āna, 1.1329/30=[1911/12] - 8.1337=[1918]; damit Ersch. eingest.
 • Titelblatt
  Tihrān, 1331=[1912] - 1334=[1915]
 • Titelblatt
  Tihrān, 1.1325/26=[1907/08] - 2.1327=[1909][?]