La straniera / von V. Bellini. Bonn : Simrock, [um 1835]