Anadolu meǧmūʻasï. İstānbūl : Yeni Maṭbaʻa, 1.1340/41 [1924/25]
 

Anadolu meǧmūʻasï