Al- 'Irfān : maǧalla šahrīya ; sanatuhā 'ašara ašhur ; tabḥat fi l-'ilm wal-adab wal-ah̲lāq wal-iǧtimā' wa-ta'tanī 'ināya h̲āsṣa bi-šu'ūn aš-šī'a : Vol. 30 (1940-1941). 30. Jahrgang (1359hq // 1940-1941) / al-munši 'uhā wa-mudīruha l-mas-'ūl Aḥmad 'Ārif az-Zain. Saida