Al- 'Irfān : maǧalla šahrīya ; sanatuhā 'ašara ašhur ; tabḥat fi l-'ilm wal-adab wal-ah̲lāq wal-iǧtimā' wa-ta'tanī 'ināya h̲āsṣa bi-šu'ūn aš-šī'a : Jg. 22 (1931): 22. Jahrgang (1350hq // 1931) / al-munši 'uhā wa-mudīruha l-mas-'ūl Aḥmad 'Ārif az-Zain. Saida