Al- 'Irfān : maǧalla šahrīya ; sanatuhā 'ašara ašhur ; tabḥat fi l-'ilm wal-adab wal-ah̲lāq wal-iǧtimā' wa-ta'tanī 'ināya h̲āsṣa bi-šu'ūn aš-šī'a : Vol. 3 (1911). 3. Jahrgang (1329hq // 1911) / al-munši 'uhā wa-mudīruha l-mas-'ūl Aḥmad 'Ārif az-Zain. Saida