Racolta d'Arie e di Duetti [Titeletikett auf Einband] (Manuskripttitel) / Scena e Duetto Ah! che veggio? Nell'Opera Parisina del Maestro Gaetano Donizetti [Kopftitel] (Manuskripttitel) : Parisina. Qual grido ah chi vegg'io [Rezitativ und Duett : arrangiert : V (2), pf]. 1833-1840 [ermittelt 1833-1840]