Adelaide [Einbandtitel] (Manuskripttitel) / Romance [Kopftitel] (Manuskripttitel) : Plus n'aimerai paisible indifférence [V, pf : F-Dur]. 1820-1840 [ermittelt 1820-1840]
Contenu du document