XII Duetti (Manuskripttitel) / Duetto 2 [Kopftitel] (Manuskripttitel) : Son io barbara donna : Son io barbara donna [V (2), bc : e-Moll]. 1820-1840 [ermittelt 1820-1840]