Lamprecht, Karl: Ent[wicklung] d[er] anorgan[ischen] Naturwiss[enschaften]. 3. in d[er] jüngsten Vergangenheit. Heft 4. o.O., o.D.
Contenu du document