Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : 14. Beginnende met het Jaer 1668, ende eyndigende met het begin van't Jaer 1669 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1671