Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : 13. Beginnende met het Jaer 1667, ende eyndigende met het begin van't Jaer 1668 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1669