Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : 11,2. Beginnende met het Jaer 1665, ende eyndigende met het begin van't Jaer 1666 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1668