Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : 11[,1]. Beginnende met het Jaer 1664. En eyndigende met het begin van't Jaer 1665 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1668