Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : . Beginnende met het vervolgh van't Jaer 1661 ende eyndigende met het begin van't Jaer 1664 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1665