Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : 9. Beginnende met het vervolch van't Jaer 1657 ende eyndigende met het eynde van't Jaer 1660 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1664