Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : 8. Beginnende met den Jaere 1654 en eyndigende met het begin van't Jaer 1658 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1663