Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : . Beginnende met den Jare 1650 en eyndigende met het begin van't Jaer 1654 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1662