Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : 6. Beginnende met den Jare 1645 en eyndigen-de met het begin van't Jaer 1650 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1661