Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : 5. Beginnende met den Jare 1640 en eyndigen-de met het begin van den Jare 1645 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1660