Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : . Beginnende met den Jare 1635 en eyndigen-de met het begin van den Jare 1640 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1659