Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : . Beginnende met den Jare 1630. en eyndigen de met het begin van den Jare 1635 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1658