Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden : 2. Beginnende met den Jaere 1626. tot den Jaere 1630 / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage. 1657