Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden / Door den Heer Lieuwe van Aitzema. 's Gravenhage : Iohan Veely : Johan Tongerloo, 1657 - 1671