Titres

zu den Filteroptionen
Recherche: Auteur / Collaborateur = Lamprecht, Mathilde et Collection = Handschriften, Autographen, Bilder