Saǩarťvelos sijveleni / Giorgi ̆C̕ubinašvilis Saxelobis Ǩarťuli Xelovnebis Istoriis Instituti ; Saǩarťvelos Kulturuli Memkvidreobis Sainp̕ormac̕io C̕entri. T̕bilisi : [s.n.], 1909
 

Saǩarťvelos sijveleni