Lieu : Tihrān

 
 • Page de titre

  Āyanda

  maǧalla-i siyāsī wa millī-i māhāna bā qismathā-i tārīḫī, adabī, iǧtimāʻī, iqtiṣādī wa ġaira
  Tihrān : Maǧlis, 1925 - 1994
 • Page de titre

  Bābā Šamal

  Tihrān : Kitābḫāna-i Muẓāhirī, 1943 - 1947
 • Page de titre

  Bahār

  maǧmūʻa-i ʻilmī, adabī, falsafī, siyāsī, iǧtimāʻī, aḫlāqī
  Tihrān : Čāpḫāna-i Maǧlis, 1.1321 [1942] - 2.1321 [1942]
 • Page de titre

  Dāniš

  Tihrān, 1328=[1910] - 1329=[1911] nachgewiesen
 • Page de titre

  Ǧangal

  Tihrān : Intišārāt-i Maulā, 1917
 • Page de titre

  Nāma-i Farhangistān

  Tihrān, 1.1322=1943 - 5.1326=1947[?]
 • Page de titre

  Nāma-i haftegi-i kūhistān

  Tihrān, 1945 - 1947
 • Page de titre

  Rūḥ al-qudus

  Tihrān, 1.1325/26=[1907/08] = 1-28; damit Ersch. eingest.
 • Page de titre

  Šarq

  maǧalla-i māhīyāna
  Tihrān : Ḫāwar, 1 (1303/1305)-2 (1309/1310)
 • Page de titre

  Šukūfa

  Tihrān, 1331=[1912] - 1334=[1915]
 • Page de titre

  Ṣūr-i Isrāfīl

  Tihrān, 1.1325/26=[1907/08] - 2.1327=[1909][?]
 • Page de titre

  Tarbīyat

  Tihrān : Kitābḫāna-i Milli-i Ğumhūrī-i Islāmī-i Īrān, 1314-1325
 • Page de titre

  Urdū-i humāyūn

  Tihrān, 1882
 • Page de titre

  Yādgār

  maǧalla-i māhīyāna-i adabī wa ʻilmī wa tārīḫī
  Tihrān, 1.1944/45=1323/24 - 5.1948/49=1327/28; damit Ersch. eingest.