Selāwatā de-kahnē de jāumātā de-šeḥīmē wa-de-ʼidē āk ʼejadā de-ʼidtā qedišta de-Kaldājē / Ḥatīmin tartēn zabnin bʹīdajē qašīšā Jāusēf Gūrīʹel Farsāja-Kaldājā. Rom : Propag. fide, 1865