C̕owc̕ak hayerên jêṙagrac Matenadaranin Mxit̕areanc̕ i Vienna / kazmec̕ H. Yakovbos V. Tašean, Mxit̕. owxtên. Vienna = Wien : Mxit̕arean Tparan = Mechitharisten-Buchdruckerei, 1895