Kitāb at-tībīkūn : ay tartīb al-furūḍ al-kanāʼisīya ; yaštamilu ʻalā kaifīyat iqāmat kull al-furūḍ wa-'ṣ-ṣalawāt wa-'l-iḥtifālāt al-kanāʼisīya ʻalā madār as-sana / ʻuniya, ǧamaʻahu wa ṭabaʻahu al-aršīmandrītī Ǧarāsīmūs Massarah al-Lād̲īqī. Miṣr : al-Maṭbaʻa al-ʻUmūmīya, 1899