Tiflisskoe cerkovnoe drevlechranilišče / [M. Dž]. Tiflis : Šaradze, 1898