C̕owc̕ak hayerên jêṙagrac̕ Ark̕owni Matenadaranin i Miwnxên / kazmec̕ H. Grigoris V. Galêmǩearean, Mxit̕. owxtên = von P. Gregoris Dr. Kalemkiar, Mitglied der Mechitharisten-Congregation. Vienna = Wien : Mxit̕arean Tparan = Mechitharisten-Buchdruckerei, 1892