Uphlisa čûenisa Ieso Khristesi cmida Sahareba Mathesi, Markosisi, Lukasi da Ioanesi, Sakhme mocikhultha da Epistoleni mocikhulthani. Tphilisi : Kawkasiis namestm. umthawr. gamgeo. st., 1879