Sbornik zakonov gruzinskago carja Vachtanga VI / izd. A[leksandra]. S. Frenkelja pod red. D[mitrija] Z[achariviča] Bakradze. Tiflis : Martirosjanec, 1887