Ketābā de-metqerēte' gurtā de-Heraqlīdos de-men Darmsoq de-sīm le-mār Nesṭōrīs / Nestorius. Éd. par Paul Bedjan avec plusieurs appendices. Leipzig : Harrassowitz, 1910