Ketābā de-ṣelawātā de-šabbetā šeḥīmtā de-'ēdtā qadīštā sūrjājtā terīṣat šūbḥā. Dairā de-Kūrkemā [= Dair az-Za'farān], 1913