Ignatios Aprem <I., Antiochien, Patriarch>: Ketābā de-šumlājā de-qurābā lefūt teksā de-'ēdtā qaddīštā surjajtā terīsat šubhā da-mekanneš wa- matakkes l- Afrām Barsawm Mosulājā ... Dairā de-kurkemā [= Dair az- Za'farān], 1912